Επικοινωνία

Πρόγραμμα Επισκέψεων Ιεράς Μονής Ρουσάνου

Θερινό  Ωράριο

(Από την πρώτη Δευτέρα μετά τις 15 Μαΐου έως την Δευτέρα μετά την αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο)

9.00 έως 17.00

Χειμερινό Ωράριο

(Από την Δευτέρα μετά την αλλαγή της ώρας τον Οκτώβριο έως την πρώτη Δευτέρα μετά τις 15 Μαΐου)

9.00 έως 14.00